Search: Seeds/Bij

- 28.00 %

Bitter Gourd Seed (Korolla Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Bitter Gourd Seed (Korolla Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Bitter Gourd Seed (Korolla Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Bitter Gourd Seed (Korolla Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Brinjal Seed (Begun Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Brinjal Seed (Begun Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Brinjal Seed (Begun Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Brinjal Seed (Begun Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Brinjal Seed (Shingnath Begun Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Brinjal Seed (Shingnath Begun Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Brinjal Seed (Shingnath Begun Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Brinjal Seed (Shingnath Begun Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Carrot Seed (Gajor Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Carrot Seed (Gajor Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Carrot Seed (Gajor Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Carrot Seed (Gajor Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Coriander Seed (Dhonea Bij) 1kg || Morocco


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Coriander Seed (Dhonea Bij) 1pack || Morocco


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Coriander Seed (Dhonea Bij) 5kg || Morocco


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Coriander Seed (Dhonea Bij) 5pack || Morocco


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Cucumber Seed (Shosha Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Cucumber Seed (Shosha Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Cucumber Seed (Shosha Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Cucumber Seed (Shosha Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Data Spinach Seed (Data Shak Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Data Spinach Seed (Data Shak Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Data Spinach Seed (Data Shak Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Data Spinach Seed (Data Shak Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 28.00 %

Gourd Seed (Hazari Lau Bij) 1kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 572.40 ৳ 733.20
- 30.00 %

Gourd Seed (Hazari Lau Bij) 1pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20
- 30.00 %

Gourd Seed (Hazari Lau Bij) 5kg || Standard


Origin : Foreign
৳ 2808.00 ৳ 3650.40
- 30.00 %

Gourd Seed (Hazari Lau Bij) 5pack || Standard


Origin : Foreign
৳ 32.40 ৳ 43.20